Skip survey header

Het Rapport - arbeidstevredenheid

Deze bevraging gaat na hoe tevreden je bent op je werk. We gaan uit van een wetenschappelijk model. Daarbij wordt de kwaliteit van het werk bepaald door de arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsorganisatie. Je krijgt 60 vragen voorgeschoteld aan de hand waarvan we je werktevredenheid kunnen bepalen. Aan het einde van de bevraging ontvang je jouw eigen tevredenheidsrapport. Vervolgens berekenen we de globale tevredenheid van het personeel bij jouw werkgever en stellen we een rapport op van je werkgever.

Dat rapport bezorgen we - uiteraard anoniem - aan de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op die manier weten zij alvast wat er leeft bij het personeel. Na de verkiezingen zal het rapport voor ons een instrument zijn om bij de nieuwe bestuursploeg aan te kloppen en de belangen van het personeel op tafel te leggen.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Gelieve de enquête maar één keer in te vullen. We vragen naar je persoonlijke ervaring over het werk dat je nu verricht bij je huidige werkgever. Met jouw ‘werkgever’ bedoelen we de gemeente, het OCMW, de provincie , het woonzorgcentrum, het ziekenhuis, de huisvestingsmaatschappij of de intercommunale waarvoor jij werkt.

Voor de verzameling van gegevens doen we een beroep op een professionele partner: surveygizmo.eu. Hun privacyvoorwaarden vind je hier. Ze voorzien in de nodige vertrouwelijkheid van je antwoorden en je anonimiteit. Als bijkomende waarborg zullen we na het onderzoek alle gegevens bij surveygizmo.eu doen vernietigen. ACV Openbare Diensten zal je persoonsgegevens niet doorgeven of vermelden tegenover derden.

Succes met het invullen van de vragenlijst en bedankt voor je medewerking!

 

ACV Openbare Diensten

 

Christoph Vandenbulcke

Nationaal secretaris

lrb@acv-csc.be – 02 208 23 84