Skip survey header

Kysely aikuiskouluttajille, -ohjaajille ja muille aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville

Kysely avaintaidoista aikuiskouluttajille, -ohjaajille ja muille aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville

Tämän kyselytutkimuksen tavoite on selvittää aikuiskouluttajien ja -ohjaajien sekä muiden aikuiskoulutuksen parissa toimivien henkilöiden mielipiteitä ja tarpeita liittyen avaintaitojen opettamiseen.

Kyselyyn voi vastata anonyymisti. Kysely toteutetaan osana kansainvälistä ”Through culinary heritage to key competences” -hanketta, joka on rahoitettu Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelmasta.
 
1. Ikä *This question is required.
2. Sukupuoli *This question is required.
3. Kokemuksesi kouluttajana/ohjaajana? (vuosina)
  *This question is required.
4. Ohjaatko/opetatko yhtä tai useampaa seuraavista taidoista? (voit valita useamman vaihtoehdon)
  *This question is required.
6. Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat ohjaamisesi/opettamisesi vaikuttavuuteen? 1=erittäin pieni vaikutus, 9=suuri vaikutus.(voit valita useamman vaihtoehdon)
  *This question is required.
Space Cell 123456789
kulttuurien välinen tietoisuus (monikulttuurisuus)
ihmissuhdetaidot
digitaaliset taidot
ammatillinen kokemus
oppijan sitoutuminen
oppijan kyky ymmärtää ohjeitani
digitaalisten oppimisvälineiden ja resurssien saatavuus
muiden oppimisvälineiden/resurssien saatavuus
stressi/stressaava ympäristö
13. Kuinka tärkeitä seuraavat verkko-oppimiseen liittyvät välineet/materiaalit ovat sinulle oman oppimisen ja omien taitojen parantamisen kannalta? 1=ei lainkaan tärkeää, 9=erittäin tärkeää. (voit valita useamman vaihtoehdon)
  *This question is required.
Space Cell 123456789
Digitaaliset esitykset
Tietovisat ja testit
Kuvat
Videot
Tulostettavat materiaalit (pdf:t jne.)
Keskustelufoorumit
Linkit olennaisiin verkkolähteisiin
Esimerkit materiaaleista tulevaisuuden käyttöä varten
14. Mitä seuraavista lähteistä käytät pysyäksesi ajan tasalla ja löytääksesi uutta, kiinnostavaa ja/tai tarpeellista tietoa? (voit valita useamman vaihtoehdon)
  *This question is required.
15. Hankkeen aikana koostetaan tutkimusraportti, jonka osaksi kyselyn vastaukset tulevat. Haluatko saada tutkimusraportin ja tietoa projektista sähköpostitse? *This question is required.
This question requires a valid email address.