Skip survey header

Ankieta dla lekarza weterynarii

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety dla lekarza weterynarii z zakresu komunikacji interpersonalnej z klientem

Celem badania ankietowego jest zebranie opinii i potrzeb lekarzy weterynarii w zakresie komunikacji z klientem (właścicielem zwierzęcia). 
Ankieta jest anonimowa. Badanie jest prowadzone w ramach międzynarodowego Projektu COMVET "Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii", który jest współfinansowany z Programu ERASMUS+ UE. Więcej informacji: www.comvet.eu


 
1. Wiek: *This question is required.
2. Płeć:  *This question is required.
3. Zaznacz swoje doświadczenie jako praktykującego lekarza weterynarii. *This question is required.
4. Jako lekarz weterynarii pracujesz
(możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *This question is required.
5. Czy miałaś/eś podczas edukacji zawodowej (studia z zakresu medycyny weterynaryjnej lub specjalizacja) kurs z zakresu komunikacji interpersonalnej? *This question is required.
7. Jakie czynniki mają wpływ na Twoją komunikację z klientem? (odpowiedz na każde pytanie poniżej) 
(1) oznacza bardzo mały, a (9) ogromny wpływ *This question is required.
Space Cell 123456789
Stres
Przepracowanie
Brak czasu
Klient nie wyraża się jasno i przekazuje sprzeczne informacje
Trudność ze znalezieniem odpowiednich wyrażeń / słów w komunikacji z klientem, w szczególności w trudnych sytuacjach
Problematyczna komunikacja pomiędzy personelem pomocniczym a klientem
9. W jakich tematach chciałbyś wzmocnić swoje umiejętności komunikacyjne z klientem poprzez szkolenia
(możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *This question is required.
10. W jakich tematach chciałbyś rozwijać swoje umiejętności profesjonalne poprzez szkolenia
(możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *This question is required.
11. Z jakich źródeł informacji korzystasz by być na bieżąco, znajdować nowe, interesujące informacje
(możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *This question is required.
14. W jaki sposób chciałbyś być szkolony w zakresie komunikacji interpersonalnej?
(możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *This question is required.
15. Czy jesteś zainteresowany otrzymaniem raportu z ww. badania i informacji z projektu na swój adres e-mail? *This question is required.
This question requires a valid email address.