Skip survey header

Ankieta dla trenera, edukatora, osób prowadzących szkolenia dla dorosłych

Celem badania jest zebranie opinii i potrzeb trenerów, edukatorów, osób prowadzących szkolenia i/lub edukację osób dorosłych z zakresu kompetencji kluczowych. Ankieta jest anonimowa. Badanie jest prowadzone w ramach międzynarodowego projektu „Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych” współfinansowanego z Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej. 
1. Wiek (zaznacz proszę jedną odpowiedź) *This question is required.
2. Płeć (zaznacz jedną odpowiedź) *This question is required.
3. Jakie jest Twoje doświadczenie jako praktykującego trenera/szkoleniowca/edukatora (w latach)?
(zaznacz jedną odpowiedź): *This question is required.
4. Jako trener/edukator prowadzę zajęcia dla osób dorosłych w zakresie kompetencji
(możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź): *This question is required.
6. Które z poniższych czynników, i jakim stopniu, mają wpływ na Twoją efektywność uczenia dorosłych
(1) bardzo mały, (9) ogromny wpływ: *This question is required.
Space Cell 123456789
Świadomość międzykulturowa
Umiejętności interpersonalne
Umiejętności cyfrowe
Doświadczenie zawodowe
Zaangażowanie uczestników
Zdolność uczestników do zrozumienia moich instrukcji
Dostępność cyfrowych narzędzi i zasobów / infrastruktury
Dostępność innych narzędzi / zasobów edukacyjnych
Stres / stresujące środowisko
13. Co jest dla Ciebie ważne w e-learningu, co pomaga Tobie  w procesie nauki własnej i podnoszeniu swoich kompetencji? 
(możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź) (1) w ogólne nie jest ważne, (9) bardzo ważne
  *This question is required.
Space Cell 123456789
Prezentacje on-line
Quizy i testy
Obrazki i/lub zdjęcia
Video
Materiały drukowane np: PDF
Fora dyskusyjne
Linki do odpowiednich źródeł informacji w Internecie
Przykładowe materiały do stosowania w przyszłości
14. Z jakich źródeł informacji korzystasz by być na bieżąco, znajdować ciekawe i/lub potrzebne informacje? (możesz wybrać więc niż jedną odpowiedź): *This question is required.
15. Czy jesteś zainteresowany otrzymaniem raportu z ww. badania i informacji z projektu? *This question is required.
This question requires a valid email address.