Skip survey header

Ankieta dla właściciela/ opiekuna zwierzęcia

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety dla opiekuna zwierzęcia z zakresu komunikacji z lekarzem weterynarii

Celem badania ankietowego jest zebranie opinii i potrzeb właścicieli/ opiekunów zwierząt w zakresie komunikacji z lekarzem weterynarii. Ankieta jest anonimowa. Dzięki Twoim odpowiedziom będziemy mogli przygotować program edukacyjny uwzględniający potrzeby właściciela zwierzęcia w komunikacji z lekarzem. Badanie jest prowadzone w ramach międzynarodowego projektu COMVET "Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii", który jest współfinansowany z Programu ERASMUS + UE. Więcej informacji o projekcie: www.comvet.eu
 
1. Wiek (wybierz jedną odpowiedź): *This question is required.
2. Płeć  (wybierz jedną odpowiedź): *This question is required.
3. Dla właściciela zwierzęcia/ zwierząt towarzyszącego/ ych. Jakie zwierzę/ ta posiadasz?
(możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź)   *This question is required.
4. Dla właściciela zwierząt gospodarskich: Jakie i ile sztuk (szacunkowo) zwierząt posiadasz?  
(możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
  • * This question is required.
  • * This question is required.
  • * This question is required.
  • * This question is required.
  • * This question is required.
This question requires a valid number format.
6. Zaznacz Twój poziom zadowolenia z komunikacji z lekarzem weterynarii.
(1) – oznacza bardzo niski (6) – bardzo wysoki poziom zadowolenia 
  *This question is required.
Space Cell Poziom zadowolenia
Poziom zadowolenia
9. Czego potrzebujesz w komunikacji z lekarzem weterynarii?  Wg mnie lekarz weterynarii powinien:
(możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *This question is required.
10. Co jest dla Ciebie ważne podczas wybierania usługi weterynaryjnej?
(możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *This question is required.
12. Czy jesteś zainteresowany otrzymaniem raportu z ww. badania i informacji z projektu na swój adres e-mail?
  *This question is required.
This question requires a valid email address.